VD
Johnny Olsson

Entreprenadansvarig projektledare
Ronnie Olsson – Bas P/U 054-77 69 109

Projektledare
Jimmy Kjellén – Bas P/U
Mikael Ebbnell – Bas P/U

Projektledande montörer
Alexander Hermansson
Tobias Lovnér

Montörer
Vi är idag 7 stycken montörer

Ekonomi
Mikael Ebbnell
Veronica Olsson